facebook

Nabídka kurzů na rok 2017:
Těšíme se na Vaši účast!

Case management
(akred. MPSV - PC/SP/VP)
termín: 3. - 5. 5. 2017 - proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Jan Stuchlík
cena: 2 950,- Kč

Cesta k sobě - sebepojetí pracovníka a jeho dopad
na profesní růst
- NOVINKA

(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 6 - 7. 11. 2017 - volno
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Jana Rečková
cena: 2 700,- Kč

Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a možnosti pomoci
(akred. MPSV- PC/SP/VP)
první termín: 23. 1. 2017 - proběhlo
druhý termín: 2. 5. 2017 - proběhlo
třetí termín: 6. 12. 2017 - obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Michal Považan
cena: 1 400,- Kč

Individuální plánování v praxi
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 6. - 8. 9. 2017 - volno
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík
cena: 3 100,- Kč

Komunikace s člověkem s depresí

(akred. MPSV - PC/SP/VP)
první termín: 18. 5. 2017 - proběhlo
druhý termín: 31. 10. 2017 - obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
cena: 1400,- Kč

Komunikace s člověkem s psychózou
(akred. MPSV - PC/SP)
první termín: 12. 6. 2017 - proběhlo
druhý termín: 30. 10. 2017 - obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Petr Hudlička, Ctibor Lacina
cena: 1 400,- Kč

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
akreditováno MPSV (č. akreditace 2016/0434-PK) 
v termínech od 11. 9. - 20. 10. 2017 - probíhá
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: MUDr. Jan Stuchlík, Mgr. Petr Macek, Pavel Novák,
Mgr. Pavel Říčan, MUDr. Zuzana Foitová, Mgr. Miloš Havlík
Daniel Kaucký, DiS., Mgr. Michal Horák, MUDr. Jan Lorenc,
MUDr. Milan Hanusek, Mgr. Radka Votavová
cena: 10 500,- Kč

Motivační intervence
(akred. MPSV - PC/SP)
první termín: 19. - 20. 6. 2017; cena: 2 900,- Kč - proběhlo
druhý termín: 30. 11. - 1. 12. 2017; cena: 3 100,- Kč - obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Bc. Martina Krištofová Sobihardová a David Valouch

Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti 
(akred. MPSV - PC/SP/VP)
první termín: 15. - 16. 5. 2017; cena: 2 700,- Kč - proběhlo
druhý termín: 16. - 17. 10. 2017; cena: 2 900,- Kč - volno
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: B.A. Renata Tumlířová

Práce s klientem s duální diagnózou
(akred. MPSV pro sociální pracovníky)
první termín: 24. - 25. 5. 2017; cena: 2 700,- Kč - proběhlo
druhý termín: 1. - 2. 11. 2017; cena: 2 900,- Kč - volno
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Bc. Jan Sobotka

Protikrizové plánování a podpůrné prostředí pro prevenci relapsu   
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 23. - 25. 10. 2017 - volno
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík a MUDr. Jan Stuchlík
cena: 3 300,- Kč

Psychiatrické minimum
(akred. MPSV - PC/SP)
první termín: 31. 5. - 2. 6. 2017 - proběhlo
druhý termín: 11. - 13. 10. 2017 - obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
třetí termín: 11. - 13. 12. 2017 - obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Jan Stuchlík
cena: 2 950,- Kč

Problematika úzkosti a úzkostných poruch
(akred. MPSV - PC/SP)
první termín: 5 - 6. 6. 2017; cena: 2 700,- Kč - proběhlo
druhý termín: 27. - 28. 11. 2017; cena: 2 900,- Kč - volno
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Pavla Stopková, Ph.D.

Recovery - doprovázení, posilování a opora při hledání dobrého života duševnímu onemocnění navzdory 
(MPSV - PC/SP/VP)
první termín: 14. - 16. 6. 2017; cena: 3 100,- Kč - proběhlo
druhý termín: 20. - 22. 11. 2017; cena: 3 300,- Kč - volno
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík

Sociálně právní minimum - zaměření na sociální dávky
(akred. MPSV - PC/SP/VP/PP)
první termín: 9. - 10. 5. 2017; cena: 2 700,- Kč - proběhlo
druhý termín:9. - 10. 10. 2017; cena: 2 900,- Kč - volno

místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Radka Pešlová

Specifika krizové intervence u člověka se sebevražednými tendencemi - NOVINKA
(akred. MPSV - SP)
termín: 25. 9. 2017 - obsazeno
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Jana Rečková
cena: 1 400,- Kč

Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik
termín: 8. - 15. 11. 2017 - obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: MUDr. Naďa Soukupová, PhDr. Vendula Junková,
PhDr. Václava Probstová CSc., PhDr. Magdalena Fouzová,
Bc.Phil.et Bc.Th. Jakub Hučín, MUDr. Olga Kunertová,
Mgr. Pavel Zach, Ph.D., Mgr. Roman Pešek, MUDr. Martin Černý,
Mgr. Jana Hronková, Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.
cena: 5 200,- Kč včetně DPH

Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím rozhovoru
(akred. MPSV - PC/SP/PP)
první termín: 29. - 30. 5. 2017; cena: 2 900,- Kč - proběhlo
druhý termín: 7. - 8. 12. 2017; cena: 3 100,- Kč - volno
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová a Mgr. Břetislav Košťál

Zvládání agrese
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 23. - 24. 11. 2017 - volno
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Daniel Kaucký, DiS. a Mgr. Michal Horák
cena: 3 100,- Kč

Zvládání emocí vnitřně a v interakcích
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 22. - 23. 5. 2017 - proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: David Valouch a Mgr. Ondřej Skála
cena: 2 900,- Kč

Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
(akred. MPSV - PC/SP) 
termín konání: 7. - 9. 6. 2017 - proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Daniel Kaucký, DiS. a Mgr. Michal Horák
cena: 3 700,- Kč

Práce v multidisciplinárním týmu v oblasti péče o duševní zdraví
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: třídenní kurz (24 hodin) nabízíme pouze na klíč v termínech dle dohody s jednotlivými týmy
lektor: MUDr. Jan Pfeiffer
cena: dle dohody


Akreditace MPSV:

SP - sociální pracovníci
PC - pracovníci v sociálních službách
VP - vedoucí pracovníci
PP - odborná podpora pečujících (fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči)baner informovan

baner odkazy

baner prani


   
 Mark Ragins v Praze 25.2. 2016
 foto ze semináře zde


Will Hall v Praze 21. - 22. 11. 2015
videozáznam ze semináře zde


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24, 180 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz