facebook
Zvládání emocí vnitřně a v interakcích
(akred. MPSV - PC/SP/PP)

termín: 22. - 23. 5. 2017
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: David Valouch a Mgr. Ondřej Skála
cena: 2 900,- Kč

Stručný obsah

Kurz je zaměřený na získání praktických dovedností, jak zacházet s emocemi u sebe a v interakcích s druhými. Teorii emocí zprostředkovává především v kontextu praktických cvičení. Ta vycházejí z tradice humanisticky orientované psychologie a introspektivní práce s myslí (Satiterapie, C. G. Rogers, J. L. Moreno, E. T. Gendlin, A. Pesso, D. Goleman aj.). Během kurzu mají účastníci možnost podívat se na své emoce zblízka a vzájemně se inspirovat k nalézání způsobů, jak s emocemi zacházet.

Schopnosti, které jsou v kurzu rozvíjeny, jsou základními stavebními kameny emoční inteligence. Ta spočívá v praktickém pochopení, jakým způsobem emoce ovlivňují jednání, vztahy, úspěchy a celkovou kvalitu života. Emoce jsou našimi vnitřními souputníky, jež spoluutvářejí náš život nejen v rovině osobní a citové, ale mají též významný vliv na život profesní. Jsou totiž pramenem našich motivací a podmiňují rozhodování, výkonnost i způsoby komunikace. Emoční inteligence začíná u schopnosti porozumět svým vnitřním stavům, což je předpokladem jejich akceptace, zvládnutí a využití.

Témata, kterým se kurz věnuje:

 - emoce v našem těle a v naší mysli
 - budování osobní integrity
 - zvládání akutních silných emocí (strach, vztek, bezmoc, tréma)
 - psychohygiena a relaxační techniky
 - emoce v komunikaci, empatie
 - roadblocks aneb několik zaručených způsobů, jak
   „zazdít" komunikaci s klientem/partnerem
 - introspektivní a meditační techniky
 - síla uvědomění a rozvoj schopností mysli
 - krocení neprospěšných emocí
 - jak učinit z emocí své spojence
 - emoce v „dramatických" interakcích

Určení

Kurz je určený každému, kdo chce ve svém profesním či osobním životě objevit a rozvinout vlastní možnosti, jak pracovat s emocemi a schopnostmi mysli, a to jak vnitřně, tak v komunikaci s druhými.

Časový rozvrh

oba dny 9:00 až 17:00

Hodinový rozsah

Délka semináře 16 hodin.

Akreditace

MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši 90 % a na závěr kurzu úspěšně vyplnit test, který vychází z probíraného učiva.


baner informovan

baner odkazy

baner prani


   
 Mark Ragins v Praze 25.2. 2016
 foto ze semináře zde


Will Hall v Praze 21. - 22. 11. 2015
videozáznam ze semináře zde


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24, 180 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz