facebook
Recovery - doprovázení, posilování a opora při hledání dobrého života duševnímu onemocnění navzdory
(MPSV - PC/SP/VP)

první termín: 14. - 16. 6. 2017; cena: 3 100,- Kč
druhý termín: 20. - 22. 11. 2017; cena: 3 300,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík

Stručný obsah kurzu

Od devadesátých let 20. století je koncept recovery (pokud se překládá, tak jako zotavení nebo úzdrava) vizí, která má značný vliv na oblast péče o duševní zdraví na celém světě.

Recovery přístup bere vážně ztrátu smyslu a trauma z následků onemocnění jako zásadní překážku v zotavení z duševního onemocnění. Cílem péče nemá být pouze odstranit symptomy onemocnění, ale soustředit se i na obnovení běžných sociálních rolí a prožívání smysluplného života. Je to především dopad onemocnění v podobě stigmatizace, který negativně ovlivňuje kvalitu života nemocného, jeho sebevědomí, postoje, víru ve smysluplnou budoucnost, vztahy i fungování v běžných rolích (partnera, rodiče, zaměstnance, souseda atd.). Všechny tyto okolnosti zároveň výrazně zvyšují stresovou zátěž a tím i riziko relapsu onemocnění. Vzniká bludný kruh, který prognózu onemocnění a kvalitu života dále zhoršuje.

Hodnoty tohoto přístupu, pokud jsou postupně zohledňovány v systému péče a kultuře pomáhajících služeb, mají potenciál činit psychiatrii humánnější, efektivnější, snižují odpor k léčbě a činí instituce i jejich pracovníky citlivější k osobní historii, emocím a potřebám jednotlivých klientů. Základní východiska přístupu jsou založená na „evidence based“ praxi a v posledních 20ti letech narůstá i počet odborných textů a studií, které se zaměřují na praktickou aplikaci konceptu recovery.

Témata:

  • Recovery – definice

  • Studie k tématu

  • Recovery jako součást veřejných strategií péče o duševně nemocné

  • Recovery star

  • Mapování podle strenght modelu

  • WRAP – Wellness Recovery Action Planning

Významným znakem kurzu je důraz na praktická cvičení účastníků.

Určení

Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, psychiatrům, psychologům, zdravotním a psychiatrickým sestrám a zainteresované veřejnosti.

Časový rozsah a harmonogram

24 hodin

všechny tři dny 9:00 – 17:00

Akreditace

MPSV pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditaci je nutná alespoň 90% účast na kurzu a vypracování a obhájení závěrečné práce.

baner informovan

baner odkazy

baner prani


   
 Mark Ragins v Praze 25.2. 2016
 foto ze semináře zde


Will Hall v Praze 21. - 22. 11. 2015
videozáznam ze semináře zde


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24, 180 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz