facebook
Motivační intervence
(MPSV - PC/SP/VP)

první termín: 19. - 20. 6. 2017; cena: 2 900,- Kč
druhý termín: 30. 11. - 1. 12. 2017; cena: 3 100,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Bc. Martina Krištofová Sobihardová, David Valouch

Stručný obsah kurzu

Zmapování a posílení motivace je jedním ze základních terapeutických postupů, jak změnit status quo a zlepšit kvalitu klientova života. Kurz rozvíjí postupy, jak se v klientově motivaci zorientovat, jak navázat spolupráci, jak jeho vlastní motivaci zvědomnit a posílit, jak jí využít v klientův prospěch a jak ji trvale začlenit do klientova vnitřního světa. Část kurzu je věnovaná etice a nebezpečí záměny motivace poradcovy za motivaci klientovu.

Témata:

- Možnosti, jak klienta správně pochopit, jak se dostat k jeho vlastním motivacím, jak je rozvíjet a posilovat. Co dělat v případě, že klient zůstává uzavřený, motivaci neventiluje, nespolupracuje či alespoň nevykazuje žádné pokroky ve zlepšování kvality vlastního života.

- Psychohygiena pracovníků a vyrovnávání se s případným pocitem bezmoci ve vztahu ke klientům.

- Teorie motivačních rozhovorů

- Neverbální a paraverbální techniky jako součásti motivačního rozhovoru

- Myšlenkové „pasti“, předsudky a etický rámec práce v pomáhajících profesích

Určení

Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším pomáhajícím profesím

Časový rozsah a harmonogram

16 hodin

oba dny 9:00 – 17:00

Akreditace

MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditaci je nutná alespoň 90% účast na kurzu a úspěšné splnění testu.


baner informovan

baner odkazy

baner prani


   
 Mark Ragins v Praze 25.2. 2016
 foto ze semináře zde


Will Hall v Praze 21. - 22. 11. 2015
videozáznam ze semináře zde


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24, 180 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz