facebook
Práce s klientem s duální diagnózou
(akred. MPSV pro sociální pracovníky)

první termín: 24. - 25. 5. 2017; cena: 2 700,- Kč
druhý termín: 1. - 2. 11. 2017; cena: 2 900,- Kč
místo:   Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor:  Bc. Jan Sobotka

Stručný obsah

Obsah kurzu reaguje na situaci, kdy v sociálních službách stále přibývá klientů s duální diagnózou (psychiatrická diagnóza plus závislost na návykové látce). Nabízí pracovníkům v sociální oblasti nejen základní teoretické znalosti, ale i kazuistiky a příklady dobré praxe v této problematice. Přináší vhled do příčin obou druhů diagnóz a do jejich vzájemného ovlivňování.

Kurz je veden především prakticky, aby absolvent dokázal efektivně komunikovat a spolupracovat s lidmi, kteří mají tyto potíže. Kurz také přispívá k odstranění obav z „problematické" klientely a dodává sebedůvěru pracovníkům v přímé péči, kteří mohou lidem s duální diagnózou v rámci svých služeb kvalitně pomoci.

Účastník kurzu se seznámí s:

· teoretickými východisky závislosti a škodlivého užívání návykových látek

· teorií psychóz či poruch osobnosti, propojením teorie u lidí s duální diagnózou

· modely péče – především s integrovaným modelem, jeho využitím a principy v ambulantních a rezidenčních službách

· dynamikou střídání závislostních, somatických a psychiatrických projevů a jejich uceleným obrazem

· plány péče a limity plánování

· jak spolupracovat s rodinou

Určení

kurz je určen zejména sociálním pracovníkům

Časový rozvrh


1. a 2. den 9:00 - 17:00

Hodinový rozsah

16 hodin

Akreditace

MPSV - SP

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditaci je nutná alespoň 90% účast na kurzu a splnění písemného testubaner informovan

baner odkazy

baner prani


   
 Mark Ragins v Praze 25.2. 2016
 foto ze semináře zde


Will Hall v Praze 21. - 22. 11. 2015
videozáznam ze semináře zde


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24, 180 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz