facebook
Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik

termín: 8. - 10. 11. a 13. - 15. 11. 2017
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

lektoři: MUDr. Naďa Soukupová, PhDr. Vendula Junková,
PhDr. Václava Probstová CSc., PhDr. Magdalena Fouzová,
Bc.Phil.et Bc.Th. Jakub Hučín, MUDr. Olga Kunertová,
Mgr. Pavel Zach, Ph.D., Mgr. Roman Pešek, MUDr. Martin Černý,
Mgr. Jana Hronková, Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.

cena: 5 200,- Kč včetně DPH

Stručný obsah

Záměrem kurzu je napomoci Vám porovnat vybrané psychoterapeutické směry a případně si vybrat, který směr psychoterapeutického výcviku by pro Vás byl vhodný. Seminář nekonfrontačně představí, především prakticky a zážitkově, co je pro jednotlivé psychoterapeutické směry typické, kde je jejich místo, v čem jsou jejich silné stránky a podobně.

Každý z představovaných směrů bude prezentovat odborník - praktik (nikoli tedy jeden člověk, který zná více směrů), protože považujeme za důležité i to, že jednotlivé směry jsou zajímavé zapáleností a erudicí svých lektorů.

 
Termíny, lektoři a rozvrh kurzu8.11.2017


9:30 – 12:0013:30 – 17:00Seznamovací blok


Psychoanalýza

PhDr. Václava Probstová CSc.


 
  9.11.2017


9:00 – 12:3014:00 – 17:30Existenciální analýza a logoterapie
Bc. et Bc.Th. Jakub Hučín

Pesso Boyden
psychomotorická PST
MUDr. Naďa Soukupová

   
  10.11.2017

Daseinsanalýza
Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.

Integrativní PST typu SUR (Skálův institut)
PhDr. Magdalena Frouzová
   
   13.11.2017Integrativní PST zaměřená na tělo
Mgr. Jana Hronková


Systemická PST a další postmoderní směry
MUDr. Olga Kunertová a
Mgr. Barbora Hrušková

   
    14.11.2017


Gestalt psychoterapie

MUDr. Martin Černý

KBT
Mgr. Roman Pešek15.11.2017


Rogersovská PCA psychoterapie
PhDr. Vendula Junková

Analytická (jungiánská) psychoterapie
Mgr. Pavel Zach


baner informovan

baner odkazy

baner prani


   
 Mark Ragins v Praze 25.2. 2016
 foto ze semináře zde


Will Hall v Praze 21. - 22. 11. 2015
videozáznam ze semináře zde


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24, 180 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz