facebook
Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a možnosti pomoci
(akr. MPSV- PC/SP/VP)

první termín: 23. 1. 2017
druhý termín: 2. 5. 2017 obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
třetí termín: 6. 12. 2017
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Michal Považan
cena: 1 400,- Kč

Stručný obsah kurzu

Rozeznat psychické potíže (psychické onemocnění) u dítěte je často komplikované, což může zpozdit poskytnutí potřebné odborné péče. Pro zlepšení citlivosti k rozeznání těchto potíží a k rozšíření rejstříku možností, jak se zachovat ku prospěchu dítěte, Vám nabízíme tento kurz.

Základními tématy jsou:

- Příznaky počínající či probíhající duševní poruchy u dětí
- Fungování dítěte ve vrstevnické skupině
- Projevy, léčba a vývoj u některých psychických poruch (poruchy nálady, úzkostné poruchy, mentální retardace, závislosti, ADHD, poruchy autistického   spektra, psychózy, poruchy příjmu potravy)
- Komunikace s duševně nemocným dítětem
- Spolupráce s rodinou
- Zařízení poskytující zdravotní a sociální pomoc dětem s duševním onemocněním

Určení
Kurz je určen především pracovníkům sociálních služeb, pedagogům a vychovatelům, ale i dalším profesionálům, kteří pracují s dětmi.

Časový rozsah a harmonogram

8 hodin

9:00– 17:00

Akreditace

MPSV – PC/SP/VP Osvědčení s akreditací získá účastník při splnění podmínky 100% účasti na kurzu.


baner informovan

baner odkazy

baner prani


   
 Mark Ragins v Praze 25.2. 2016
 foto ze semináře zde


Will Hall v Praze 21. - 22. 11. 2015
videozáznam ze semináře zde


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24, 180 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz