facebook
Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti
(akred. MPSV - PC/SP/VP)

první termín: 15. - 16. 5. 2017; cena: 2 700,- Kč 
druhý termín: 16. - 17. 10. 2017; cena: 2 900,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: B.A. Renata Tumlířová

Stručný obsah

Obsahem kurzu je seznámení s projevy hraniční poruchy osobnosti. Pohled na tuto poruchu z hlediska diagnostiky, běžných projevů i z hlediska zkušeností pracovníků. Biosociální model vzniku hraniční poruchy osobnosti a jeho implikace pro vztah s klientem.

Dalším a hlavním tématem kurzu je práce s klienty s hraniční poruchou osobnosti.

Budou představeny hlavní metody, které se v současnosti využívají při práci s lidmi s hraniční poruchou osobnosti, poté se podrobněji zaměříme na formu terapeutické komunity a na metodu dialekticko-behaviorální práce s klientem v sociálních službách. Následovat budou základy práce s lidmi s poruchou osobnosti, představení základních principů, které je možné využít v různých kontextech poskytovaných služeb.

Nedílnou součástí je diskuse nad případy z vlastní praxe a modelování problematických situací, se kterými se s klienty nejčastěji v praxi setkáváme.

Určení

Pro sociální pracovníky a další pracovníky v pomáhajících profesích.

Časový rozvrh

1. den: 9.00 – 17:00
2. den: 9.00 - 17:00

Hodinový rozsah

16 hodin

Akreditace

MPSV

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši min. 90 % a na závěr kurzu úspěšně vyplnit test, který vychází z probíraného učiva.


baner informovan

baner odkazy

baner prani


   
 Mark Ragins v Praze 25.2. 2016
 foto ze semináře zde


Will Hall v Praze 21. - 22. 11. 2015
videozáznam ze semináře zde


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24, 180 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz