facebook
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

akreditováno MPSV (č. akreditace 2016/0434-PK)
v období od 11.9. do 20. 10. 2017
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: MUDr. Jan Stuchlík, Mgr. Petr Macek, Pavel Novák, Mgr. Pavel Říčan, MUDr. Zuzana Foitová, Mgr. Miloš Havlík, Daniel Kaucký, DiS., Mgr. Michal Horák, MUDr. Jan Lorenc, MUDr. Milan Hanusek, Mgr. Radka Votavová
cena: 10 500,- Kč


Kurz probíhá v následujících blocích a termínech:

lektoři

Daniel Kaucký, DiS., Mgr.
Michal Horák

Mgr. Petr Macek
Mgr. Miloš Havlík/Mgr.
Radka Votavová
MUDr. Zuzana Foitová  MUDr. Jan Stuchlík


bloky

Zvládání obtížných situací, praktická sebeobrana při spolupráci s klientem

Sociálně právní minimum

Komunikační dovednosti a metody aktivizace, psychologické minimum/

Seminář k odborné praxi -1.část

Komunitní péče, recovery, fungování týmů v komunitních službách, péče o zdraví pracovníka, supervize

Psychiatrické minimum, organizace péče u nás, deinstitucionalizace a reforma psychiatrické péče

termín

11. – 12. září

13. září

14. – 15. září

18. - 19. září

20. – 22. září

čas

1. den:
9 – 17

2. den:
9 – 17


1. den:
9 - 17

 

1. den:
9 -17

2. den:
9 -17


1. den:
9 -17
2. den:
9 -17
1. den:
9 – 17

2. den:
9 - 17
3. den:
9 - 17
lektoři

Mgr. Pavel Říčan

MUDr. Jan Lorenc
Pavel Novák

MUDr. Milan Hanusek

Mgr. Radka Votavová

bloky

Psychosociální rehabilitace, individuální plánování, konkrétní typy služeb -chráněné a podporované bydlení, pracovní rehabilitace, podporované a přechodné zaměstnávání

Základy krizové intervence

Standardy kvality soc. služeb

Základy první pomoci

Seminář k odborné praxi - 2. část/
Závěr kurzu, závěrečné zkoušky

termín

2. - 3. října

 4. října

5. - 6. října

19. října

20. října

čas

1. den:
9 – 17

2. den:
9 – 17


1. den:
9 - 17

1. den:
9 – 17
2. den:
9 – 17


1. den:
9 -17


1. den:
9 -17
Forma

Prezenční
Účastníci získají souhrnné vzdělávací materiály z kurzu v elektronické podobě.

Určení

Program je určen zájemcům o povolání pracovníka v sociálních službách či stávajícím pracovníkům, kteří dosud nemají potřebnou kvalifikaci pro práci s klienty. Počet účastníků ve skupině je 12 – 20.

Profil absolventa

Absolvent získá penzum odborných znalostí, které může využít v sociálních službách zaměřených na různé cílové skupiny. Práce s lidmi s duševním onemocněním je v kurzu lehce zdůrazněná, lektoři jsou odborníky na tuto problematiku a seznamují účastníky se specifiky služeb pro duševně nemocné.

Vstupní podmínky

Dovršení věku 18 let, motivace k výkonu povolání, způsobilost k právním úkonům

Místo konání

Fokus Praha; Dolákova 24, Praha 8

Cena

10 500,- Kč

Obvykle dva měsíce před začátkem kurzu od nás vy nebo váš zaměstnavatel obdržíte fakturu na úhradu kurzovného bankovním převodem. Vzhledem k tomu, že kurz je (re)kvalifikační, můžete se obrátit na váš regionální úřad práce se žádostí o finanční podporu. Úřad práce není povinen toto vzdělávání platit, ale velmi často uhradí část kurzovného případně i celou částku.

Občerstvení

Během kurzu je připraveno občerstvení - káva, čaj.
Účastníkům kurzu je k dispozici kuchyňka s mikrovlnnou troubou a lednicí.


baner informovan

baner odkazy

baner prani


   
 Mark Ragins v Praze 25.2. 2016
 foto ze semináře zde


Will Hall v Praze 21. - 22. 11. 2015
videozáznam ze semináře zde


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24, 180 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz