facebook
Protikrizové plánování a podpůrné prostředí pro prevenci relapsu
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 23. - 25. 10. 2017
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík a MUDr. Jan Stuchlík
cena: 3 300,- Kč

Stručný obsah

Základním tématem kurzu je zranitelnost lidí s dlouhodobým duševním onemocněním a riziko návratu akutní fáze duševního onemocnění v kontextu rehabilitačních a jiných sociálních služeb. Vzdělávání se zabývá podpůrnými intervencemi a metodou protikrizového plánování, které toto riziko a důsledky případného relapsu snižují. Účastníci se učí systematicky zabývat tématem zvládání zátěže v rehabilitaci, včasným rozpoznáváním příznaků onemocnění, uzavíráním dohod s klientem a jeho blízkými lidmi pro případ krize atd. Metoda protikrizového plánování vychází z výzkumů a poznatků založených na důkazech (EBP), stejně jako z bohaté praxe lektorů. Kurz je koncipován prakticky, je doplněn řadou cvičení, založený na sdílení praktických zkušeností a kasuistik.

Stručný přehled základních témat:

- Relaps onemocnění z psychotického okruhu dg./specifika průběhu
  relapsu u jiných duševních onemocnění
- Práce se zátěží v psychosociální rehabilitaci
- Stres – vulnerability model
- Šetření zranitelnosti a příznaků krize
- Zvládací strategie (coping)
- Nástroje prevence – protikrizový plán, krizová karta, dohody o
  zabezpečení atd.
- Specifické situace: sebevražedné tendence, agresivní chování
- Protikrizové plánování v týmové práci
- Kasuistiky

Určení

Kurz je určen pro pracovníky psychosociálních služeb, ergoterapeuty a zdravotníky, kteří se potkávají ve své praxi s lidmi s dlouhodobým duševním onemocněním. Vzdělávání tématicky spadá do oblasti sociální psychiatrie.

Hodinový rozsah a časový rozvrh

21 hodin

1. a 2. den.........9:30 – 18:00; 3. den...........9:30 – 14:00

Osvědčení

Osvědčení získá účastník pod podmínkou alespoň 80 % účasti na kurzu. Zároveň se musí relevantně zapojit do tvorby modelového krizového plánu. Pro získání certifikátu bez akreditace stačí splnit alespoň 80 % účasti na kurzu.

Akreditace

Kurz je akreditován MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.baner informovan

baner odkazy

baner prani


   
 Mark Ragins v Praze 25.2. 2016
 foto ze semináře zde


Will Hall v Praze 21. - 22. 11. 2015
videozáznam ze semináře zde


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24, 180 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz