facebook
Sociálně právní minimum - zaměření na sociální dávky
(akred. MPSV - PC/SP/VP/PP)

první termín: 9. - 10. 5. 2017; cena: 2 700,- Kč
druhý termín: 9. - 10. 10. 2017; cena: 2 900,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Radka Pešlová
 
Stručný obsah

Účastníci kurzu se seznámí se systémem sociálního zabezpečení v ČR. Absolvent kurzu by měl být schopen poskytnout klientovi základní sociální poradenství v oblasti sociálních dávek; měl by vědět, na jaké sociální dávky má klient nárok, kde a jak se dávky vyřizují, jaká jsou jeho práva a povinnosti v průběhu vyřizování dávek. Účelem kurzu je především předání obecných informací o systému sociálního zabezpečení, nejedná se o řešení konkrétních situací a případů z praxe.

Témata:

- Úvod do sociálního zabezpečení
- Zdravotní pojištění
- Sociální pojištění
- Nemocenské pojištění
- Důchodové pojištění
- Podpora v nezaměstnanosti
- Systém státní sociální podpory
- Systém pomoci v hmotné nouzi
- Dávky a výhody pro osoby se zdravotním postižením
- Příspěvek na péči
- Správní řízení
- Soudní řízení
- Zásady sociálně právního poradenství

Určení

Program je určen sociálním pracovníkům, dalším pracovníkům v sociálních službách, ale i odborníkům jiných profesí, jejichž práce se týká sociálně právní problematiky jejich klientů.

Časový rozvrh

1. den: 9:00 až 17:00 , 2. den: 9:00 až 16:30 hodin

Hodinový rozsah

19 hodin

Osvědčení

Pro získání akreditovaného certifikátu je nutná minimálně 90% účast na kurzu a splnění testu.

Akreditace

MPSV PC/SP/VP/PP

baner informovan

baner odkazy

baner prani


   
 Mark Ragins v Praze 25.2. 2016
 foto ze semináře zde


Will Hall v Praze 21. - 22. 11. 2015
videozáznam ze semináře zde


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24, 180 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz