facebook
Problematika úzkosti a úzkostných poruch
(akred. MPSV - PC/SP)

první termín: 5 - 6. 6. 2017; cena: 2 700,- Kč
druhý termín: 27. - 28. 11. 2017 ; cena: 2 900,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Pavla Stopková
 
Stručný obsah kurzu

Cílem kurzu je, aby absolvent uměl rozpoznat a vysvětlit příznaky úzkosti, mapovat vznik a udržování úzkostných stavů a naučit se používat jednoduché techniky ke zmírnění prožívané úzkosti. Účastník kurzu se seznámí s klasifikací úzkostných poruch a získá znalosti o příznacích a léčbě nejčastějších a nejzávažnějších úzkostných poruch.

Témata:

- Co je úzkost?
- Tělesné příznaky úzkosti
- Nácvik zvládání akutní úzkosti
- Kdy se úzkost stává poruchou?
- Příznaky a léčba nejčastějších úzkostných poruch s důrazem na
  poruchy časté u klientů sociálních služeb
- Základy kognitivně behaviorální terapie úzkostných poruch
- Nácvik technik zmírňujících úzkost
- Nejdůležitější zásady farmakoterapie úzkostných poruch

Kurz bude veden formou kombinující interaktivní přístup s edukativním výkladem, využívány budou videoukázky a kazuistiky.

Určení

Pro sociální pracovníky a další pracovníky v pomáhajících profesích

Časový rozvrh

16 hodin

1. den 09:00 - 17:00
2. den: 09:00 - 17:00

Akreditace

MPSV - PC/SP

Osvědčení

Certifikát s akreditací: nutno splnit min. 90% docházky + splnění testu z probírané látky.


baner informovan

baner odkazy

baner prani


   
 Mark Ragins v Praze 25.2. 2016
 foto ze semináře zde


Will Hall v Praze 21. - 22. 11. 2015
videozáznam ze semináře zde


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24, 180 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz