facebook
Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
(akred. MPSV - PC/SP) 

termín konání: 7. - 9. 6. 2017
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Daniel Kaucký, DiS. a Mgr. Michal Horák
cena: 3 700,- Kč

Stručný obsah

Kurz je založen na nácviku jednotlivých situací, jež mohou být pro pracovníka obtížné. Například se jedná o práci s klientem naplněným smutkem, radostí, agresivitou, apatií, atd. Dále pak bude tématizována práce s klienty, kteří jsou pro pracovníka iritující, a práce v situaci, kdy se sám pracovník ocitnul v obtížné životní chvíli a je nucen poskytnout službu klientovi.

Témata krizové intervence jsou již mimo rámec tohoto kurzu, ale závěry z něj mohou být použity i při práci v krizových situacích. Primárním účelem kurzu není předat nějaké knižní znalosti, ale nabídnout prostředí k nalezení vlastních potenciálů zvládání obtížných situací každému z účastníků. V rámci teoretické části, která bude vždy navazovat na část praktickou, budou představeny základní teoretické principy práce čerpající především z psychoterapeutických přístupů satiterapie a pesso-boyden psychomotorické psychoterapie.

Určení

Kurz je určen pro pracovníky sociálních služeb a dalších pomáhajících profesí, kteří si chtějí vyzkoušet zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem a najít vlastní, specifickou cestu jejich adekvátního řešení.

Časový rozvrh

1. den 10:00 až 19:30 hodin
2. den 9:00 až 19:30 hodin
3. den 9:00 až 12:00 hodin

Důležité upozornění: pro tento kurz je bezpodmínečně nutný včasný příchod všech účastníků!

Hodinový rozsah

23 hodin

Osvědčení

Osvědčení získá účastník pod podmínkou alespoň 90 % účasti na kurzu a splněním závěrečného testu.

Akreditace

Kurz je akreditován MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

baner informovan

baner odkazy

baner prani


   
 Mark Ragins v Praze 25.2. 2016
 foto ze semináře zde


Will Hall v Praze 21. - 22. 11. 2015
videozáznam ze semináře zde


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24, 180 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz